فاطمه زهرا س  

 
فاطمه زهرا س
 
فاطمه علّت است خلقت رافاطمه حُرمت است حُرمت را
فاطمه ،فاطمه است بی کم و کاستفاطمه زُهره است ظلمت را
فاطمه عصمت است بر مریمفاطمه عصمت است بر هاجر
فاطمه عزّت است بر کعبهنه فقط کعبه، بلکه بالاتر!
زینت فرش و قبلۀ عرش استاز نگاهش فرشته میریزد
غنچه هم بی ارادۀ زهرا(س)از دل خاک بر نمیخیزد
 
 
 
یا زهرااااااااااا
 
...
 
 
.

ادامه مطلب  

شعر بی نظیر عقاب سروده پرویز ناتل خانلری  

شعر عقاب از پرویز ناتل خانلری
گشت غمناک دل و جان عقاب چو ازو دور شد ایام شباب دید کش دور به انجام رسید آفتابش به لب بام رسید باید از هستی دل بر گیرد ره سوی کشور دیگر گیرد خواست تا چاره ی نا چار کند دارویی جوید و در کار کندصبحگاهی ز پی چاره ی کار گشت برباد سبک سیر سوار گله کاهنگ چرا داشت به دشت ناگه ا ز وحشت پر و لوله گشت وان شبان ، بیم زده ، دل نگران شد پی بره ی نوزاد دوان کبک ، در دامن خار ی آویخت مار پیچید و به سوراخ گریخت آهو استاد و نگه کرد و رمید

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1