ماهيش شعبه ديگري ندارد  

خب شايد از مهر نرسم انقدر كامنت بزارم!
اما الان كه تنها ترم اصولا، وقتاي خالیمو دلم میخواد حرف بزنم. اينه كه هر پستی برام جالب باشه یچیزی دربارش میگم
و عمدتا هم چون هی ادرس وب میپره:/ اون وبايی كه خیالم راحته میدونن ادرسمو دیگه ادرس نمیزارم!:)))
اينه كه خواستم بگم ماهیش فقط یك شعبه دارد و اسم بي ادرس هم اگه از من دیدین همون خودِ خودمم^^
و خطاب به قدیمیايی میانو میپرسن:-*
بله بله من همون ماهیشكِ قبلیم رو همین ادرس!
ادرس قبلیش فك كنم پارادوكس بود با ا

ادامه مطلب  

 

خب راستش بنده اين وب رو چند ماهه كه بي وقفه داشتم ، و یكی دو سه بار هم خواه ناخواه حذف شده ، و نمیدونم كی اينجا رو میخونه كی نمیخونه ، ولی اگه كسي اينجا رو میخونه ، من به ادرس دیگه اي كوچ كردم ، اينجاام www.nhlcme.blogfa.com اونور بي ادب باشی به هیچی حسابت نمیكنم ، كامنتت رو تايید نمیكنم ، پَ حرمتِ خودتُ نگه دار
البته اگه واسه اون وب انفاقی افتاد میتونی اين ادرس ها مراجعه كنی
www.nhlcm.blogfa.com
 www.x-nihilisme-x.blogfa.com 
www.nihilicme.blogfa.com
بجز اين ادرساام هیچ ادرس دیگه اي

ادامه مطلب  

دونکا چت | چتروم دونکا | دونکا چت اصلی | دونکا گپ  

دونکا چچت روم دونکا یا روم دونکا گپ دونکا بکس دونکا جامعه مجازی دونکا چت روم جدید دونکا انلاين 1200 چتروم چت دونکا روم دونکا گپ دونکا دونکا چت اصلی ادرس جدید دونکا چت روم دونکا روم دونکا شلوغ ترین چت دونکا ادرس جدید دونکا چتدونکا چت | چت دونکا | دونکا گپ | ساب چت

ادامه مطلب  

دونکا چت | چتروم دونکا | دونکا چت اصلی | دونکا گپ  

دونکا چچت روم دونکا یا روم دونکا گپ دونکا بکس دونکا جامعه مجازی دونکا چت روم جدید دونکا انلاين 1200 چتروم چت دونکا روم دونکا گپ دونکا دونکا چت اصلی ادرس جدید دونکا چت روم دونکا روم دونکا شلوغ ترین چت دونکا ادرس جدید دونکا چتدونکا چت | چت دونکا | دونکا گپ | ساب چت

ادامه مطلب  

دونکا چت | چتروم دونکا | دونکا چت اصلی | دونکا گپ  

دونکا چچت روم دونکا یا روم دونکا گپ دونکا بکس دونکا جامعه مجازی دونکا چت روم جدید دونکا انلاين 1200 چتروم چت دونکا روم دونکا گپ دونکا دونکا چت اصلی ادرس جدید دونکا چت روم دونکا روم دونکا شلوغ ترین چت دونکا ادرس جدید دونکا چتدونکا چت | چت دونکا | دونکا گپ | ساب چت

ادامه مطلب  

توضیحات راجب معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

توضیحات راجب معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

توضیحات راجب معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

توضیحات راجب معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

توضیحات راجب معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

توضیحات راجب معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

توضیحات راجب معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

توضیحات راجب معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت اصلی  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت قدیم  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت قدیم  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت قدیم  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت قدیم  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت قدیم  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت قدیم  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت قدیم  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

معروف چت قدیم  

باسلام دوستان عزیزاين چت روم معروف چت همان معروف چت قدیم هست که مدیریت ان به عهده هادی عباسي بود که اين چت روم روبه هادی کاویانمهر واگذارکرد وبه علت درگیری بين چت روم هاي هم نام سرورودی اول خیلی هااين چت روم وان چت رومهارارهاکردن ومدتی بعدچندمعروف چت دیگرهم ساخته شدفعالیت منم زمانی که جداشدم ازاين روم باارمان چت اغازشد.ومعروف چت دیگر واخرین فعالیت بسي اس چت بودکهچندوقتی مجددواردهمان معروف چت قدیم شدیم دوستان عزیزچت رومهاي زیادی مشابه نا

ادامه مطلب  

سایت های همسریابی - dating website  

اينترنت و فضاهاي مجازی  در قالب گسترده اي  زندگی ما رو  در همه ابعاد تحت الشعاع خود قرار داده اند، یکی از ابعاد انتخاب همسر ، پارتنر ،  شریک عاطفی یا به طور روز افزون شریک جنسي  است.
در حال جستجو در بين کانال هاي تلگرامی خود بودم که ناگاه چشمم به کانالی با نام  ازدواج موقت و صيغه‌یابي افتاد  نمی دانم چطور به عضویت اين کانال درآمده بودم . اولش کلی خندیدم  اما  براي کنجکاوی به اين کانال  سر زدم پروفايلشان را چک کردم کانال داراي مجوز و تابع ن.

ادامه مطلب  

چگونه ازالتهاب لگن در زنان پیشگیری کنیم وچطور التهاب لگن در زنان را درمان کنیم  

 چگونه ازالتهاب لگن در زنان پیشگیری کنیم وچطور التهاب لگن در زنان را درمان کنیمالتهاب لگن در زنانبيماری
التهاب لگن یک بيماری حاد است که بر اثر ورود میکروب از دستگاه تناسلی
زنان به قسمت‌هاي فوقانی، بدون ارتباط به بارداری یا جراحی رخ می‌دهد.
بيماری التهابي لگن شامل عفونت رحم، عفونت تخمدان، لوله‌هاي رحمی (لوله
فالوپ) و کلیه ارگان‌هاي تولید مثلی می‌باشد.
 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

خطاب به گربه نره !!!  

اول سلامدوم: اونی که ناله میکنه من نیستم و شما که از ترستون حاظر نیستید خودتون معرفی کنید, لطفا قبل نظر دادن متن بخونید  !سوم : محض اطلاعت میگم اين متنی که در پست قبلی بود ، ترجمه ايات قران بوده خطاب به انسان. اگه نفهمیدین موضوعش چیه توصیه میکنم بيشتر مطالعه کنی !چهارم: همسر خوبي دارم. الهی شکر، کار دارم خداروشکر، درامد دارم الهی شکر ، پس میبينی که ناله نکردم و نمیکنم ضمنا ، اگر من رو میشناسيد لطفا خودتون معرفی کنید. اينطوری حداقل معلوم میشه خر

ادامه مطلب  

برای جلوگیری از عفونت مثانه و رحم در زنان چکار کنیم  

براي جلوگیری از عفونت مثانه و رحم در زنان چکار کنیم
توصیه هايی براي جلوگیری از عفونت مثانه و رحم در زنان نزدیک
بودن دستگاه تناسلی زنان به دستگاه ادراری یکی از دلايل شیوع عفونت‌هاي
ادراری در زنان است، زیرا باکتری‌ها می‌توانند زودتر وارد دستگاه ادراری
آنان شوند. عفونت‌هاي ادراری در زنان و دختران بيماری شايعی است،
به‌طوری‌که 20 درصد از آنان سالانه یک‌بار به اين بيماری مبتلا می‌شوند.
 
مردان معمولاً کمتر دچار عفونت‌هاي ادراری
می‌شون

ادامه مطلب  

سایت دور زدن فیلتر سایت ها  

به نام خدا appsaz هستم و امید وارم از اين مقاله لذت ببرید
خوب من چند وقتی بود که می خواستم یه چیزی پیدا کنم که بدون نیاز به فیلتر شکن سايت هايی که فیلتر است را دور بزند  و خوشبختانه موق هم شدم سايتی وجود داره به ادرس se2.gsr.awhoer.net
که می تونه سايت هايی مانند xnxx که فیلتر است را دور بزند
خوب می رویم به آموزش ان
جهت دیدن عکس ها روی لینک کلیک کرده
 
http://s9.picofile.com/file/8333535226/1.PNG
و بعد تو قسمتی که گفتم ادرس سايت را با www. حتما بنویسيد
مثلا آدرس وبسايت خودم www.appsa321

ادامه مطلب  

وات دا افز?  

+ی عزیز دلی زحمت کشدیدن کامنت دادن، ک وبتون زیباست .ب منم سر بزنید. حالا اين ک عادیه تا اينجا ، قضیه اينجاس ايشون ادرس وب و اينا ندادن ، سرراست شماره شونو لطف کردن نوشتن. داداش ب چیت سر بزنم?پروفايل تلگرامت?دست بر قضا تلگرامم نداری ک.

ادامه مطلب  

زنان چه بیماری هایی را از مادرانشان به ارث می برند  

 زنان چه بيماری هايی را از مادرانشان به ارث می برند

زنان ۲ برابر بيشتر از مردان به افسردگی مبتلا می شوند
 
 ژنتیک نقش مهمی در وضعیت سلامتی ما دارد،
بنابراين با بررسي وضعیت جسمانی مادر خود می توانید نشانه هايی از وضعیت
آینده ی خود را در او بيابيد، به ویژه اين مسأله در مورد بيماری هايی صدق
می کند که در میان زنان شايع تر است. در ادامه به ۱۱ نکته اي می پردازیم که
وضعیت سلامتی مادر تان در مورد سلامتی شما آشکار می کند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1